Financiële verantwoording

Verantwoording van inkomsten en uitgaven 2019

BALANS1-1-201931-12-2019Opmerkingen
ACTIVA   
Materiële vaste activa   
Vervoermiddelen010.750 
    
Liquide middelen   
SNS spaarrekening592593 
SNS betaalrekening18.05031.049 
Totaal activa18.64242.392 
    
PASSIVA   
Eigen vermogen   
Algemene reserve9.00012.000De Stichting heeft 3 bussen in beheer. Voor onderhoud en onvoorziene kosten houden we een reserve van 4000,-/bus = totaal € 12.000,- aan.
Overige reserve9.64228.748 
Kortlopende schulden01.644 
Totaal passiva18.64242.392 
Baten en Lasten  
BatenOntvangen in 2019 
Giften41.326Via bank en cash
Overige giften3.400Specifieke giften voor vrijwilligersvergoeding
 2.700Specifieke giften voor opslagkosten
Overige inkomsten100Onkostenvergoedingen
   
Totaal baten47.526 
   
LastenUitgaven in 2019 
Kosten standplaatsen en vergunningen3.394 
Exploitatiekosten bussen8.665 
Evangelisatiemateriaal1.262 
Bankkosten165 
Promotiekosten – drukwerk5.519 
Vrijwilligersvergoeding**3400**Stichting Evangelisatie Sjofar draait op vrijwilligers die ‘Pro Deo’ hun werkzaamheden uitvoeren. De Stichting heeft dus geen personeelskosten. Incidenteel wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven of onkosten (bijv. autokosten) vergoed. Deze uitbetaalde vergoeding of onkosten dienen medewerkers zelf via (specifieke) giften binnen te brengen en zodoende voor Sjofar neutraal te zijn.
Opslagkosten2.700 
Algemene kosten315 
Totaal lasten25.420 
   
Resultaat22.106 

Verantwoording van inkomsten en uitgaven 2018

BALANS1-1-201831-12-2018Opmerkingen
ACTIVA   
Liquide middelen   
SNS spaarrekening591592 
SNS betaalrekening11.61318.050 
Totaal activa12.20418.642 
    
PASSIVA   
Eigen vermogen   
Algemene reserve12.20418.642De Stichting heeft 2 bussen in beheer. Voor onderhoud en onvoorziene kosten houden we een reserve van 4500,-/bus = totaal € 9000,- aan.
Totaal passiva12.20418.642 
Baten en Lasten 
BatenOntvangen in 2018 
Giften21.195Via bank en cash
Overige giften3.000Specifieke giften voor vrijwilligersvergoeding
 2.700Specifieke giften voor opslagkosten
Overige inkomsten1.888Onkostenvergoedingen
   
Totaal baten28.783 
   
LastenUitgaven in 2018 
Kosten standplaatsen en vergunningen1.916 
Exploitatiekosten bussen9.879 
Aanschafkosten bussen206 
Evangelisatiemateriaal3.513 
Website50 
Bankkosten104 
Promotiekosten877 
Vrijwilligersvergoeding**3.000**Stichting Evangelisatie Sjofar draait op vrijwilligers die ‘Pro Deo’ hun werkzaamheden uitvoeren. De Stichting heeft dus geen personeelskosten. Incidenteel wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven of onkosten (bijv. autokosten) vergoed. Deze uitbetaalde vergoeding of onkosten dienen medewerkers zelf via (specifieke) giften binnen te brengen en zodoende voor Sjofar neutraal te zijn.
Opslagkosten2.700 
Algemene kosten100 
Totaal lasten22.345 
   
Resultaat6.677