Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven!

Mensen bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus

De belangrijkste doelstelling van Stichting Evangelisatie Sjofar is het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen wij op verschillende manieren:

  • Evangeliseren op markten, in winkelcentra, bij evenementen en op voorlichtingsavonden
  • Verspreiden van de Bijbel
  • Ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties van kerken en gemeenten
  • Toerusten van kerken, gemeenten en individuele gemeenteleden
  • Het waarschuwen voor onchristelijke ontwikkelingen in de maatschappij

Sjofar nieuws

Sjofar is met spoed op zoek naar een vergunningaanvrager! Klik hier om de vacature te openen.

Evangelisatie Sjofar stelt Bijbelbussen en Bijbelkramen met ondersteuning ter beschikking! 

Waarom we het doen

Onze missie is gebaseerd op de tekst uit Ezechiël 33: 6 waar wordt gesproken over de sjofar of bazuin.


Wat we doen

Onze doelstelling is mensen bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus.


Wat u kunt doen

Aanmelden voor een actie:
Aanmeldingsformulier ‘Eerste keer mee‘.

Evangelisatieactie opzetten?

Wilt u zelf, met uw kerk of gemeente, een evangelisatieactie opzetten? Wij kunnen u helpen.

Wij kunnen u assisteren met de actie, maar ook facilitair, bijvoorbeeld met vergunningen, ons materiaal of onze bussen.

Neem contact op voor meer informatie.


Boek lezen over evangeliseren?
Download het boek ‘Als je niet meer kunt zwijgen’

Verder lezen over Sjofar op onze Facebookpagina: Sjofar EvangelisatieLees het beleidsplan van Stichting Evangelisatie Sjofar