Amsterdam Bijlmer

Amsterdam Bijlmer

Amsterdam Bijlmer, een multiculturele wijk waar veel verschillende religies te vinden zijn. Wij staan hier op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.30 uur.

De Bijlmermeer is sinds 1987 onderdeel van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, waar het ten zuiden van de A9 gelegen Gaasperdam en het landelijk gelegen dorp Driemond langs het Amsterdam-Rijnkanaal ook deel van uit maken. Het staat bekend als een smeltkroes van culturen. Nederlanders, Surinamers en Antillianen maken het grootste deel van de bevolking uit, maar vele andere nationaliteiten zijn er ruim vertegenwoordigd. In totaal zijn er mensen van meer dan 130 nationaliteiten woonachtig in de Bijlmer. Rond het Bijlmerplein bevindt zich het belangrijkste winkelcentrum de Amsterdamse Poort (dat overloopt in de ArenA Boulevard).

Religies? Een meerderheid van de Amsterdammers, 56%, verklaarde in 2000 in een enquête zich “niet verwant te voelen” aan een kerkgenootschap of religieuze of levensbeschouwelijke stroming. De religies met de meeste aanhang zijn het christendom (17%) en de islam (14%). De gemeentelijke enquête betrof de identificatie en het “gevoel van verwantschap”. Bij een onderzoek van het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek werd de verwachting uitgesproken dat de islam vanwege de groei van de Marokkaanse en Turkse bevolking binnen enkele jaren de grootste godsdienst zou zijn.

Amsterdam is de enige stad in Nederland met een door de Rooms-katholieke Kerk erkende Mariaverschijning: de ‘Vrouwe van alle Volkeren’. De erkenning had plaats in 2002.

Het merendeel van de Amsterdamse scholen is niet-confessioneel (dat wil zeggen voor openbaar of algemeen bijzonder onderwijs), al is het verschil met religieus onderwijs (56% versus 44%) beperkt.