Evangelisatiemateriaal

Evangelisatie folders en flyers

Evangelisatiemateriaal

Stichting Evangelisatie Sjofar heeft op dit moment geen eigen evangelisatiemateriaal op voorraad voor levering aan derden. Wilt u zelf evangelisatiemateriaal bestellen, dan verwijzen wij u naar onderstaande organisaties. Zij leveren goed verzorgd en Bijbelgetrouw evangelisatiemateriaal.

Stichting Uit het Woord der Waarheid

Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten

Evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk


Folders

Sjofar is van mening dat een folder een heldere boodschap moet bevatten. De naam van onze stichting verwijst naar de bazuin. De bazuin waarop in de Bijbel geblazen werd als er gevaar was of als de strijd moest worden aangegaan. Wij willen op onze evangelisatielocaties op de bazuin blazen. Er zijn veel mensen die Jezus Christus niet kennen als hun Verlosser en dus ook niet volgen als hun Heere. De Bijbel leert ons dat deze mensen in groot gevaar verkeren. Wij willen hen dan ook, in alle liefde en bewogenheid, voor dit gevaar waarschuwen en oproepen tot bekering en het geloof in Jezus Christus, de Gekruisigde.

Tegelijkertijd hebben wij als christenen ook de plicht en de belofte om een zoutend zout te zijn. Dit houdt in dat we een levenshouding hebben die Bijbels is, maar ook dat we de zonde aan durven te wijzen. Daarin moeten we eerlijk naar de mensen zijn. Helaas kennen velen het begrip zonde niet meer. Het zondebesef van de mensen wordt steeds minder. De wereld leert hen dit niet. Is er geen enkel zondebesef dan zullen mensen ook nooit de waarde en noodzaak van het offer van de Heere Jezus Christus inzien. En zullen ze dus ook niet de Heere Jezus als Verlosser en Heere belijden. Als Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij Zijn volgelingen de opdracht om de wereld te leren alles wat Hij hen heeft geboden. Oftewel: Wet en Evangelie, zonde en genade, oordeel en behoud.

Op deze Bijbelse principes zijn onze folders en getuigenissen ook gebaseerd.