In de gemeente

Wij verzorgen lezingen en toerustingen voor uw gemeente

Geschikt voor diverse doelgroepen en leeftijden

1. ‘Evangeliseren is naastenliefde’
Een lezing om het bewustzijn voor evangelisatie te vergroten. Vanuit de Bijbel wordt de noodzaak van het delen van het Evangelie onderbouwd.

2. ‘Als je niet meer kunt zwijgen’
Een lezing met algemene toerusting over evangeliseren en getuigen

3.  ‘In gesprek met de niet-christen’
Een toerusting voor jongeren (en ouderen) aan de hand van video’s van gesprekken met niet-
christenen. Dit is een lezing met veel interactie. (goed geschikt voor 16+ jongeren).

4. ‘Nederland heeft Jezus nodig!’
Een informatieve presentatie over ons werk met veel praktijkvoorbeelden

5. ‘De Kerk op straat’
Toerusting specifiek op het gebied van straat/marktevangelisatie

6. ‘Huis aan huis’
Specifieke toerusting voor huis-aan-huis-evangelisatie

7. ‘Heeft mijn leven nog wel zin?’
Toerusting specifiek voor evangelisatie onder jongeren

8. ‘Wie de jeugd heeft…’
Toerusting specifiek voor evangelisatie onder kinderen

Een maatwerk-lezing in overleg is ook mogelijk.


Presentaties voor kinderen/jeugd

9. ‘Echte naastenliefde is je vrienden vertellen over Jezus’
Een presentatie over evangelisatiewerk voor jongeren van 12-16 jaar

10. ‘Vertel jij wel eens van Jezus?’
Een presentatie voor kinderen tot 12 jaar

Ondersteuning bij uw evangelisatieactie

Evangeliseren is doen

Toerusting in de praktijk: als gemeente zorgt u voor een (drukke) locatie waar onze ambulance-bus of kraam of wagen kan staan. Wij komen met een paar ervaren medewerkers naar u toe om samen met uw gemeenteleden (minimaal 4 personen) een evangelisatieactie te verzorgen. Voorafgaand kan een korte toerusting worden verzorgd.

Kosten

Wij berekenen voor een lezing of toerusting geen kosten. Wel waarderen wij het als u door middel van een gift ons werk wilt steunen.

Geïnteresseerd?

Voor informatie over of aanvraag van bovenstaande toerusting kan contact worden opgenomen met Stichting Evangelisatie Sjofar via info@evangelisatiesjofar.nl.