Leef mee!

Leef mee met Sjofar!

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van Stichting Evangelisatie Sjofar? Dat kan!

Bid voor en tijdens de acties voor de evangelisten om de leiding van de Heilige Geest. Elk gesprek is maatwerk. Alleen door het werk van de Heilige Geest kan het werk van Sjofar de gewenst vrucht dragen.

Daarnaast kunt u ons werk financieel steunen en/of u kunt (regelmatig) meegaan tijdens een (of meerdere) van de evangelisatieacties. Zie voor meegaan met acties onder “Meehelpen” onderaan deze pagina.

Gebed

We kunnen dit werk niet doen zonder uw steun en gebed. Wilt u voor ons werk en onze medewerkers bidden?

Bij de openlijke verkondiging van het Woord van God is er vaak veel weerstand van de tegenstander. Hij wil niet dat het Evangelie wordt verkondigd. Deze weerstand wordt vaak ook heel duidelijk ervaren.

Bid voor bescherming van onze medewerkers en voor verstoring van het werk van de boze zodat we ongestoord het Evangelie kunnen blijven doorgeven.

Steun

Onze medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor het werk. Toch is er veel geld nodig om de acties draaiende te houden. Hierbij moet u denken aan de kosten voor de evangelisatiebussen, onderhoud en brandstof, kosten voor vergunningen, evangelisatiemateriaal en Bijbels.

Leef mee QR code Sjofar

Wilt u ook overwegen dit werk te sponsoren?
Een eventuele gift kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer: NL09 SNSB 0926653024. Of scan de QR-code om uw gift over te maken.

Onze stichting beschikt over een ANBI-verklaring. Uw gift kunt u daardoor aftrekken van de belasting.

Meehelpen

Heeft u het op uw hart om mee te helpen tijdens de evangelisatieacties?
Als u een keer mee wil, vul dan het aanmeldformulier in. Of als u nog twijfelt, neem dan contact met ons op voor meer informatie.