Missie

Missie

Onze missie is gebaseerd op de tekst uit Ezechiël 33: 6 “Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter.”

Praktisch betekent dit, dat wij mensen oproepen tot geloof in Jezus Christus, de Weg van behoud, op openbaar terrein, door persoonlijk contact.
Daarnaast rusten wij onze medechristenen toe om dat óók te doen, in het persoonlijke netwerk en in georganiseerd verband vanuit gemeenten.