Missie

Missie

Onderstaande Bijbelteksten geven richting aan onze missie.

De opdracht en belofte: Handelingen 1 vers 8 ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Het publieke domein: Handelingen 17 vers 17 ‘Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam.’

De Sjofar: Ezechiël 33: 6 ‘Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter.’

Praktisch betekent dit dat wij mensen oproepen tot geloof in Jezus Christus, de enige Weg van behoud, op openbaar terrein en door middel van persoonlijk contact. Daarnaast rusten wij onze medechristenen toe om dat óók te doen; in het persoonlijke netwerk en in georganiseerd verband vanuit kerken en gemeenten.

Statuten

Statuten Stichting Evangelisatie Sjofar 2020


Jaarverslagen

Jaarverslag 2021


Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2023 1 2 3 4

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2018