Nijkerk

Nijkerk

Onze actie vindt iedere 1e zaterdag van de maand. Er is geen vergunning dus de bus staat op een parkeerplaats.

Het zou mooi zijn als we met drie mensen kunnen gaan evangeliseren. Geeft u zich/geef jij je op? We zien uit naar uw/jouw reactie (info@evangelisatiesjofar.nl).
Bidt u met ons mee, zodat ook in 2023 het Evangelie verkondigd kan worden in Nijkerk?