Steunen

Steunen

Onze medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor het werk. Toch is er veel geld nodig om de acties draaiende te houden. Hierbij moet u denken aan de kosten voor de evangelisatiebussen, onderhoud en brandstof, kosten voor vergunningen, evangelisatiemateriaal en Bijbels.

Wilt u ook overwegen dit werk te sponsoren?
Een eventuele gift kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer: NL09 SNSB 0926653024.

Onze stichting beschikt over een ANBI-verklaring. Uw gift kunt u daardoor aftrekken van de belasting.