Wat doet Sjofar?

Wat doet Sjofar

Bijbelbussen, wagens en kraam Sjofar
 • Stichting Evangelisatie Sjofar is sinds 2006 een stichting die volledig draait op vrijwilligers uit alle delen van het land. De meeste van deze vrijwilligers evangeliseren regelmatig in een team op een of meerdere locaties. De meeste medewerkers proberen mensen uit te nodigen tot een gesprek over het Evangelie. Het persoonlijk overhandigen van een aansprekende folder helpt hierbij.

 • De stichting beschikt over elf Bijbelbussen, drie Bijbelwagens, drie Bijbelkramen en sinds kort ook dertien Bijbelkruiwagens. Bij elke actie gaat (zo mogelijk) een Bijbelbus of -kraam mee. Deze dient voor het vervoer van de medewerkers als uitvalbasis en ook voor de opslag van het foldermateriaal en Bijbels. Ook gebruiken we de bus om een rustig gesprek te voeren met een geïnteresseerde, onder het genot van koffie of thee.

 • De meeste locaties worden eens per maand bezocht, zie de planning op deze website.

 • Naast het actief evangeliseren is een belangrijk doel van Evangelisatie Sjofar om kerken en gemeenten te ondersteunen en toe te rusten. Dit doen we op de volgende manieren:
  1. Het geven van voorlichting en advies.
  2. Het verzorgen van presentaties op gemeenteavonden,
  3. Het helpen opzetten van evangelisatieacties die gedragen en uiteindelijk uitgevoerd worden door de kerkelijke gemeente ter plaatse.
  4. Het zorgdragen voor het aanleveren van foldermateriaal en Bijbels.

 • Ook het bijdragen aan het bewustwordingsproces dat iedere gemeente, zelfs ieder gemeentelid, een taak heeft om met zijn of haar naaste over het Evangelie te spreken, is een doel van Evangelisatie Sjofar.

 • Een laatste doelstelling is het waarschuwen voor onchristelijke ontwikkelingen in de maatschappij.