Wat doet Sjofar?

Wat doet Sjofar

  • Sjofar is een stichting die, sinds de oprichting in 2006, volledig draait op vrijwilligers uit alle delen van het land. De meeste van deze vrijwilligers evangeliseren regelmatig in een team op één (of meerdere) locatie(s) in het land.
    De meeste medewerkers proberen, door het persoonlijk overhandigen van een aansprekende folder, de passerende mensen uit te nodigen tot een gesprek over het Evangelie.
    De stichting beschikt over een omgebouwde camper, een omgebouwde ambulance en een kraam. Bij elke actie gaat (zo mogelijk) een Bijbelbus of kraam mee. Deze dient voor het vervoer van de medewerkers, als uitvalbasis, voor de opslag van het foldermateriaal en Bijbels, maar ook als plek waar een rustig gesprek gevoerd kan worden met een geïnteresseerde, onder het genot van koffie of thee.
  • De meeste locaties worden eens per maand bezocht, zie de planning op deze website.
  • Naast het actief evangeliseren is een belangrijk doel van Sjofar om kerken en gemeenten te ondersteunen en toe te rusten door het geven van voorlichting en advies, door het verzorgen van presentaties op gemeente-avonden, en zo te helpen bij het opzetten van evangelisatieacties die gedragen en uiteindelijk uitgevoerd worden door de kerkelijke gemeente ter plaatse. Sjofar kan hierin zorg dragen voor het aanleveren van foldermateriaal en Bijbels.
  • Ook het bijdragen aan het bewustwordingsproces dat iedere gemeente, zelfs ieder gemeentelid, een taak heeft om met zijn naaste over het Evangelie te spreken, is een doel van Sjofar.
  • Een laatste doelstelling is het waarschuwen voor onchristelijke ontwikkelingen in de maatschappij.